2 juni 2021

Divvy

Divvy är en modern finansiell teknikplattform för företag som kombinerar automatiserad kostnadshantering med företagskreditkort. Genom att tillhandahålla insyn i realtid i företagets utgifter, budgeteringsverktyg och flexibla krediter hjälper Divvy företag att hantera sin ekonomi mer effektivt. Plattformens integrerade tillvägagångssätt förenklar kostnadsrapportering och godkännanden, vilket ger företag möjlighet att kontrollera sin ekonomi och fatta välgrundade beslut, vilket driver operativ effektivitet och ekonomiskt ansvarstagande.

NewsHeat diagram

  • Vecka
  • Månad
  • År
  • Nyheter från media
  • Corp news
Klicka för att låsa upp diagrammet

Uppgifterna i diagrammet ovan baseras på uppgifter som härrör från vår egen XP-beräkningsmodell och kan ändras, justeras och uppdateras utan föregående meddelande

Värdering av företag

  • Värdering
  • Aktiepris
  • Kumulativ finansiering

Uppgifterna i tabellerna och diagrammen baseras på uppgifter från offentliga källor och även om vi gör allt vi kan för att sammanställa uppgifterna, kanske de inte sammanfaller med emittentens faktiska uppgifter.

Finansieringsrunda
Finansieringsbelopp
Värdering efter pengar
Aktiepris

Divvy Twitter